OSTYN  
 

Indien uw bedrijf in 1998 meer dan 7.500 kg P2O5 produceerde en uw bedrijf of een entiteit ervan gelegen was in een gemeente met een oorspronkelijke fosfaatdruk van meer dan 100 kg P2O5, dan bent u mestverwerkingsplichtig.

Om u toe te laten aan die mestverwerkingsplicht te voldoen en daarbij onnodige kosten te vermijden, heeft Ostyn Voeders voor u geïnvesteerd in mobiele mestverwerking.

Sedert juni 2001 beschikken we over een mobiele Westfalia centrifuge. Met het centrifugeren van varkensmest bekomt men een vloeibaar effluent (dunne fractie) en een vast sediment (dikke fractie met 30% droge stof). 80% van de fosfaten en 30% van de stikstof worden gefixeerd in de genoemde dikke fractie. Met het afvoeren van de dikke fractie naar een erkend composteringsbedrijf worden dus hoofdzakelijk fosfaten verwerkt. De ammoniakale stikstof in het effluent wordt via een tweede machine gestript en via katalytische oxidatie verwerkt tot stikstofgas (mobiel Smelox-systeem).

De keuze voor deze mobiele installatie reduceert uw mesttransportkosten en laat toe uw eigen effluent uit te rijden op uw eigen akkers.

Voor meer informatie, verwijzen we u graag naar onze bibliotheek.