OSTYN  
 

EfficiŽnte en rendabele varkensproductie is afhankelijk van het inzicht in en het begrijpen van de verschillende deelaspecten ervan, zoals genetica, omgeving en huisvesting, gezondheidsstatus van de varkensstapel, managementmethodes, verzorging en voeding.

Deze verschillende factoren interfereren met elkaar en determineren het niveau van productiviteit en rendabiliteit. Zo moeten aminozuren, koolhydraten, vetzuren, vitaminen, mineralen en water evenwichtig ter beschikking gesteld worden om maximaal aan de behoefte van het dier te voldoen. Een grondige kennis van de principes van de varkensvoedingsleer is dus essentieel voor een rendabel varkensbedrijf.

Voeders en productiviteit

U kan uw productiviteit optimaliseren door het aanbod van voedingsbestandsdelen te wijzigen. Want de behoefte aan een bepaald voedingsmiddel hangt af van de genetisch vastgelegde potentiŽle productiviteit enerzijds en van de dagelijkse voederopname anderzijds.

Volgende factoren bepalen en beÔnvloeden de nodige hoeveelheid van een voedingsbestandsdeel (of nutriŽnt) in het voeder:

 • Omgeving (temperatuur, voedermethode, voederopname, competitie)
 • Genetische achtergrond en geslacht
 • Gezondheidstoestand van het dier of van de ganse varkensstapel
 • Verteerbaarheid en opnamecapaciteit van een nutriŽnt
 • Energie concentratie van het voeder
 • Voederopname

Het is ons doel om het risico van een nutriŽntentekort omwille van verschillen in genetica, gezondheid of klimaat op de individuele bedrijven, te voorkomen en op een financieel verantwoorde manier een veiligheidsmarge in te bouwen.

Voeders en kostprijzen

Bij de kostprijsberekening van de varkenshouderij stellen wij vast dat de voederkosten maximaal 65% bedragen voor de fokkerij en maximaal 55 % voor de vleesvarkenafdeling.
Het is dan ook verkeerd om enkel de kostprijs van het voeder in aanmerking te nemen. Belangrijker is de invloed van het voeder op de kostprijs van:

 • de gezondheid van de dieren en de totale kostprijs van het dier
 • de vruchtbaarheid en de levensduur van de zeugen
 • continue groei van gespeende biggen
 • optimale groei, voederconversie en slachtkwaliteit van de vleesvarkens

Belang van een goede samenstelling

De samenstelling van het voeder is van het grootste belang. Het voeder moet aangepast zijn aan het doel:

1. Zeugenvoeding
 • Aangepast aan de eisen van de moderne zeug
 • In relatie tot vruchtbaarheid
 • Bijdrage tot een hoger productiegetal en hoger speengewicht
 • Speciaal drachtvoeder verbetert de prestaties
 • Beter voeder, meer melk
 • Zeugenvoeding op maat van de 21ste eeuw
 • Prestatiegerichte voeding voor zeugen
2. Biggenvoeding
 • Voor elke big het juiste voer
 • Gezond voor de big
 • In functie van diergezondheid
 • Hogere voederopname voor en na het spenen
 • Gezonde biggen in de batterij
3. Vleesvarkens
 • Meer gewicht voor minder geld
 • Voor betere groei en minder stikstofemissie
 • Met groeibevorderaars zonder antibiotische werking

Het voedingsbeleid wordt daarenboven mee bepaald door maatschappelijke evoluties en prioriteiten. De consument van nu eist dat wat hij eet of drinkt, veilig is en goed is voor zijn gezondheid.
Ook de overheid vraagt erom. Sterker nog: zij ziet er nauwgezet op toe. In de vorm van keurende instanties bewaakt zij de veiligheid van voeding en genotsmiddelen.

Voor meer informatie, verwijzen we u graag naar onze bibliotheek.